57 yaşında bayan hasta 2 gündür olan göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurmuştur. Acil serviste yapılan kardiyak marker takiplerinde yükseklik olduğu ve çekilen EKG’de derin negatif T ve U dalgaları olduğu izlenmiştir. Yapılan EKO’da EF %45 apeks ve komşuluklarının hipokinetik, anevrizmatik olduğu izlenmiştir. Hastaya AKS tanısı ile yapılan koroner anjiografide normal koroner arterler görülmüştür. Bu hastada en olası tanı nedir? Bu aşamadan sonra takip ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör