50 yaşında kadın hasta VSD+PAH+Eisenmenger sendromu tanısıyla takipli ve furosemid 40 mg 2×2, bosentan 125 mg 2×1, sildenafil 3×40 mg ve inhaler ilioprost tedavisine rağmen FK sınıf IV, 6-dakika yürüm testi 150 metre olarak bulunuyor. ++/++ pretibial ödem, karın çevresinde yaygın asit bulunan hastanın ekokardiyografik interventriküler septumda 2 cm çapında defekt, sağ kalp boşluklarında genişleme, TAPSE:11 mm ve perikardiyal efüzyon saptanıyor. Tedavi önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

55 yaşında HT, DM tanıları olan, 25 yıl 1 paket/gün sigara içen, fakat 6 aydır bırakmış olan hasta son 1 yıldır son dönem karaciğer hastalığı nedeniyle takip edilmektedir. Hasta zaman zaman efor dispnesi tariflemekle beraber, 2 kat merdiven çıkabilmektedir. EKG’de sinus ritmi ve inkomplet rbbb, bigemine ventriküler premature vurular mevcuttur. LVEF %60 olup, duvar hareket bozukluğu saptanmamıştır, 2/4 TY üzerinden maksimal sistolik PAB 45 mm Hg rapor edilmiştir. Hastaya karaciğer tx planlanıyor. Pre-operatif yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

35 yaşında kadın hasta. Çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğu kardiyoloji polkliniğinde muayene sırasında S2 sert, sol parasternal alanda inspirasyonla şiddetlenen 3/6 sistolik üfürüm saptanıyor. EKG: sinüs ritmi, inkomplet sağ dal bloğu ve RV yüklenmesi mevcut. TTE ve TEE incelemede sağ kalp boşluklarında genişleme, interatriyal septumda 0.7 cm sekundum tip ASD, Qp/Qs:1.3 ve sPAB:60 mmHg olarak saptanıyor. Tanı ve tedavi önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör