59 yaşındaki bayan hastaya 9 ay önce akut inferoposteriyor ME nedeniyle primer PKG uygulanmış ve Cx arterine DES konmuştur. LAD distalde %50-60 darlık, RCA PDA-PL ayrım öncesinde %40-50 darlık saptanmıştır. İzlemde komplikasyon olmamış, optimal tıbbi tedaviyle taburcu edilmiştir. İşlemin 8. ayında değerlendirildiğinde 1aydır atipik göğüs ağrısı nedeniyle yapılan efor testi pozitif saptanarak KAG yapılmış, Cx stenti açık, LAD lezyonu benzer bulunmuş, RCA lezyonu % 70-80 olarak değerlendirilerek 2.75×18 mm DES konmuştur. Bundan sonraki süreçte hastanın antiplatelet tedavi yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

Medikal tedaviye rağmen azalmayan 5 saatlik ağrı nedeniyle acilde değerlendirilen 69 yaşında, 20 yıl önce CABGx3(LIMA-LAD, Ao-OM, Ao-RPL) operasyonu geçirmis hasta primer PKG’ ye alınıyor. Ao-OM grefti trombuslu total tikalı, lezyona intrakoroner bolus agrastat uygulanması sonrası DES implante ediliyor. Ao-RPL anastomoz yeri hemen öncesinde%70 ve RPL proksimalde %70 darlığı olan hasta o güne kadar hiç efor anjinası, efor dispnesi yaşamadığını ve ASA 100 mg dışında ilaç kullanmadığını ifade ediyor. Bu hastanın yönetimi nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör