48 yaşında yeni tanı HT nedeniyle poklinikte değerlendirilen hastanın aktif kardiyak yakınması bulunmamaktadır. Hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül sistolik işlevleri, duvar kalınlıkları ve kapak yapıları normaldir. Hastada sağ atriyum komşuluğunda 21 mm, sağ ventrikül komşuluğunda 18 mm, arka duvar komşuluğunda 20mm, lateral duvar komşuluğunda 13 mm, ön duvar komşuluğunda 15 mm perikardiyal efüzyon saptanmıştır. Hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl olmalıdır ?

Cevabı Gör