56 yaşında erkek hasta, acil serviste 2. saatinde akut anteriyor ME nedeniyle primer PKG’ye alınmıştır. Acil serviste aspirin 300 mg çiğnetilen hastaya, kateter laboratuarında 180 mg ticagrelor p.o yüklenmiştir. LAD de total darlığa ptca sonrasında gövdedeki thrombus içeriği yoğun lezyona i.v heparin ve tirofiban altında stent uygulanmıştır. Stent sonrası no-reflow izlenen, hemodinamisi stabil ve göğüs ağrısı devam eden hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl olmalıdır? Trombüs aspirasyonu rutin olarak yapılmalımıydı?

Cevabı Gör