45 yaşında erkek hasta halsizlik, çarpıntı ve ateş basması şikayetiyle acil servise başvuruyor. 5 yıl önce romatizmal mitral kapak hastalığı nedeniyle MVR uygulanmış. Fizik muayenede ateş (39 C), protez mitral kapak sesi dışında özellik yok. Laboratuar incelemesinde lökositoz ve CRP yüksekliği saptanıyor. İnfektif Endokardit (İE) ön tanısı ile yatırılan hastanın kan kültüründe metisilin duyarlı staf. aereus (MSSA) üretiliyor. TTE ve TEE incelemesinde İE lehine bulgu (vegetasyon, abse, fistül, paravalvüler regürjitasyon vs.) saptanmıyor. Bu aşamada İE tanısı kesin midir? Antibiyotik tedavisi başlanmalı mıdır ? Tanı için ek öneriniz olur mu?

Cevabı Gör