45 yaşında kadın hasta. Bilinen tip 2 DM ve HT tanılarıyla takipli. Metformin 1gr 2×1, perindopril/indapamid 5/1.25 mg 1×1 kullanıyor. Hastanın son 6 aydır efor dispnesi ve çabuk yorulma şikayeti mevcut. Fizik muayenede S1 ve S2 normal. Sol parasternal alanda 3/6 sistolik üfürüm mevcut. Nabız:90/dk düzenli, TA:145/90 mmHg. Dinlemekle her iki akciğer alt zonlarında krepitan ral mevcut. BMI:30 kg/m2. Laboratuar incelemesinde; INR:2.1, BNP:1400 pg/ml, kreatinin:1.3 mg/dl, GFR:45 ml/dk. Efor testi semptom pozitif olan hastada KAG’ de anlamlı darlık yapmayan KAH saptandı. Ekokardiyografik incelemesinde LA geniş (LA volum index >34ml/m2), PAB: 55 mmHg ve E/e’:15 olan hastanın tedavisi için önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

65 yaşında erkek hasta bilinen sigara 45 paket/yıl ve HT öyküsü mevcut. 1 senedir eforla nefes darlığı şikayeti mevcut (NYHA III). Nefes darlığı nedeniyle yapılan EKO’sunda EF:%60, sol ventrikül hipertrofisi ve hafif LA genişlemesi (LA:42mm) dışında özellik yok. Efor testi submaksimal semptom pozitif saptanması üzerine KAG yapılıyor ve normal saptanıyor. Hasta KOAH ön tanısı ile göğüs hastalıkları polkliniğine yönlendiriliyor. Ancak orda yapılan kan gazı, SFT, akciğer grafisi ve yüksek çözünürlüklü BT incelemesi sonucunda akciğer patolojisi saptanmıyor ve nefes darlığının kalp kaynaklı olabileceği söylenerek tekrar kardiyoloji polikliniğine gönderiliyor. Bu hastanın tanısında ek önerileriniz olur mu ?

Cevabı Gör