52 yaşında erkek hasta 2 yıl önce ön duvar ME geçirmiş olup, halen kardiyak yönden asemptomatik durumdadır. EKG’ de sinus ritmi ve V1-V3 Q dalgası saptanmıştır. PR ve QT mesafeleri normaldir. Laboratuar tahlillerinde anormallik saptanmamıştır. Ekosunda LVEF %40’ dır. Hastaya psikiyatri bölümü tarafından yaygın anksiete bozukluğu nedeniyle antidepresan-anksiolitik tedavi başlanması planlanmaktadır. Bu konuda dikkat edilecek noktalar ve hangi ilaçların daha güvenli olduğu konusunda psikiyatri doktoruna ve hastaya hangi önerilerde bulunulmalıdır?

Cevabı Gör

48 yaşında erkek hasta, 3 ay önce NSTEMI tanısıyla koroner yogun bakımda izlenmiş, LAD’ ye DES implante edilmiştir. Aspirin 100 mg, Ticagrelor 2x90mg, metoprolol 50mg 1×1, perindopril 5mg 1×1 ve rosuvastatin 20mg 1×1 almaktadır. Taburculuğunda LVEF EF %61 olarak saptanmıştır. Anginası olmayan hasta, üroloji departmanına, erektil disfonksiyon şikayeti ile başvurmuştur. Üroloji tarafından medikasyonunun değerlendirilmesi ve sildenafil kullanımı açısından onay istenmektedir. Önerileriniz ne olur

Cevabı Gör