56 yaşında bayan hasta endokrinoloji polikliniğinde değerlendirilmiş olup, hipotroidi ve karaciğer enzimlerinde hafif yükselme saptanmıştır. Hastaya üst abdomen USG yaptırılmış ve raporda abdominal aortada minimal atherosklerotik değişiklikler belirtildiğinden kardiyoloji polikliniğine yönlendirilmiştir. Hastanın açlık kan şekeri normaldir, LDL düzeyi 140 mg/dl dir. Günde 2-3 adet sigara içmektedir, ofiste ölçülen ardışık kan basıncı ortalaması 140/90 mm dir. Aktif kardiyak yakınması bulunmamaktadır. Bu hastaya ek tetkikler yapılmalı mıdır? Primer ve sekonder korunma ile ilgili öneriler nasıl olmalıdır ?

Cevabı Gör