45 yaşında erkek hasta dilate KMP (EF:%30) tanısı ile takipli. Son bir aydır nefes darlığında artış, efor kapasitesinde azalma (NYHA III), kilo artışı ve bacaklarda-karında şişme şikayetiyle kardiyoloji polkliniğine başvuruyor. Fizik muayenede S1 ve S2 normal. S3 ve mitral odakta 2-3/6 sistolik üfürüm, dinlemekle her iki akciğer alt-orta zonlarında krepitan ral ve ++/++ pretibial ödem saptanıyor (dekompanse KKY). Kan basıncı:120/70 mmHg; EKG: sinüs ritminde, LBBB ve QRS süresi:150 msn ve kalp hızı:80/dk. Laboratuvar incelemesinde BNP:820 pg/ml. Ramipril 10 mg/gün, metoprolol 200 mg/gün, spirinolakton 50 mg/gün ve furosemid 120 mg/gün (oral) kullanan hastanın tedavisi için ek önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör