55 yaşında HT, DM tanıları olan, 25 yıl 1 paket/gün sigara içen, fakat 6 aydır bırakmış olan hasta son 1 yıldır son dönem karaciğer hastalığı nedeniyle takip edilmektedir. Hasta zaman zaman efor dispnesi tariflemekle beraber, 2 kat merdiven çıkabilmektedir. EKG’de sinus ritmi ve inkomplet rbbb, bigemine ventriküler premature vurular mevcuttur. LVEF %60 olup, duvar hareket bozukluğu saptanmamıştır, 2/4 TY üzerinden maksimal sistolik PAB 45 mm Hg rapor edilmiştir. Hastaya karaciğer tx planlanıyor. Pre-operatif yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör