50 yaşında iskemik kmp, ICD mevcut, DM, HT ve KBH tanıları mevcut. LVEF %10 olan hasta nefes darlığı şikayeti ile başvuruyor. Geliş EKG’ si geniş QRS’li taşikardi ve kalp hızının 120/dk oldugu görülüyor. Başvuru anında alt: 1300 ast: 1250, kardiyak enzimler negatif olarak görülüyor. EKG düşük hızlı VT olarak degerlendiriliyor ve hastaya kardiyoversiyon planlanıyor. Fakat kardiyoversiyona yanıt alınamıyor. Bu hastaya tedavi yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör