31 yaşında erkek hasta, 2 yıldır hipertrofik KMP tanısıyla başka bir merkezde izlenmiştir. Hastanın eşlik eden kardiyovasküler risk faktörü yoktur. Halen metoprolol 2×25 mg dışında ilaç kullanmamakta olup, son aylarda efor kapasitesinde azalma, efor dispnesi ve sol prekordiyal bölgede ağrı tariflemektedir. Fonksiyonel kapasitesi NYHA sınıf 2 ile uyumludur. Ailesinde ani kardiyak ölüm öyküsü yoktur. Şu ana kadar senkop geçirmemiş olup, 48 saatlik holterde sürekli ya da sürekli olmayan VT saptanmamıştır. Ekokardiyografisinde LVEF %65, maksimal duvar kalınlığı 25 mm, sol atriyum çapı 55 mm ve valsalva manevrasıyla maksimum çıkış yolu gradyenti 50 mm hg saptanmıştır. Hastanın 5 ani kardiyak ölüm riski %5 hesaplanmıştır. Hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör