50 yaşında kadın hasta VSD+PAH+Eisenmenger sendromu tanısıyla takipli ve furosemid 40 mg 2×2, bosentan 125 mg 2×1, sildenafil 3×40 mg ve inhaler ilioprost tedavisine rağmen FK sınıf IV, 6-dakika yürüm testi 150 metre olarak bulunuyor. ++/++ pretibial ödem, karın çevresinde yaygın asit bulunan hastanın ekokardiyografik interventriküler septumda 2 cm çapında defekt, sağ kalp boşluklarında genişleme, TAPSE:11 mm ve perikardiyal efüzyon saptanıyor. Tedavi önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör