70 yaşında AF ve iskemik SVO nedeniyle Apiksaban 2×5 mg kullanan hasta, acil serviste konuşma bozukluğu nedeniyle nöroloji bölümü tarafından değerlendirilmiş ve beyin diffüzyon MR de iskemik infarkt ile uyumlu alanlar rapor edilmiştir. Hastanın GFR’si 78 ml/dk’dır, ekosunda aort darlığı (kapak alanı 1.2 cm2, ortalama gradient 40 mm Hg), mitral annuler kalsifikasyon, 2/4 mitral yetmezliği rapor edilmiş olup, LVEF %60 hesaplanmıştır. Nöroloji tarafından apiksaban kesilerek, asa 300 mg 1×1 ve 2×0.6 cc enoksaparin başlanmıştır. İdame antiplatelet –antikoagülan tedavi yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

Daha önceden rastlantısal olarak AF saptanmış ve ekokardiyografisinde herhangi bir anormallik olmayan, AF’yi tetikleyecek herhangi bir patolojisi bulunmayan 36 yaşında asemptomatik kadın hasta, septum deviasyonu nedeniyle operasyona hazırlanırken, preoperatif EKG’sinde aritmi saptanması üzerine tarafınıza yönlendirildi. Hastaya daha önce elektriki kardiyoversiyon yapıldığını ve propafenon başlandığını öğrendiniz. Operasyon öncesinde ve uzun dönem tedavide önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör