59 yaşındaki bayan hastaya 9 ay önce akut inferoposteriyor ME nedeniyle primer PKG uygulanmış ve Cx arterine DES konmuştur. LAD distalde %50-60 darlık, RCA PDA-PL ayrım öncesinde %40-50 darlık saptanmıştır. İzlemde komplikasyon olmamış, optimal tıbbi tedaviyle taburcu edilmiştir. İşlemin 8. ayında değerlendirildiğinde 1aydır atipik göğüs ağrısı nedeniyle yapılan efor testi pozitif saptanarak KAG yapılmış, Cx stenti açık, LAD lezyonu benzer bulunmuş, RCA lezyonu % 70-80 olarak değerlendirilerek 2.75×18 mm DES konmuştur. Bundan sonraki süreçte hastanın antiplatelet tedavi yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

Akut inferior ME nedeniyle 2 yıl once RCA proksimal total lezyona DES implante edilen 70 yas erkek hastanin 3 kez stent trombozu ile başvurusu mevcut. Klopidogrel 75mg ve ASA 100g altında geçirilmis hemorajik stroke nedeniyle Ticagrelor ve Prasugrel tedavisine geçilememektedir. Bir kez instent POBA, bir kez instent DES implantasyonu ve bir kez instent ilac salinimli POBA yapilan hastanin serum klopidogrel duzeyi terapotik dozda ölçülüyor. Klopidogrel 75mg, ASA 100mg, Metoprolol Suksinat 50mg, Ramipril 2.5mg, Atorvastatin 10 mg ve esomeprazol 40 mg kullanan hastanın takibinde önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör