52 yaşında erkek hasta 2 yıl önce ön duvar ME geçirmiş olup, halen kardiyak yönden asemptomatik durumdadır. EKG’ de sinus ritmi ve V1-V3 Q dalgası saptanmıştır. PR ve QT mesafeleri normaldir. Laboratuar tahlillerinde anormallik saptanmamıştır. Ekosunda LVEF %40’ dır. Hastaya psikiyatri bölümü tarafından yaygın anksiete bozukluğu nedeniyle antidepresan-anksiolitik tedavi başlanması planlanmaktadır. Bu konuda dikkat edilecek noktalar ve hangi ilaçların daha güvenli olduğu konusunda psikiyatri doktoruna ve hastaya hangi önerilerde bulunulmalıdır?

Cevabı Gör