54 yaşında erkek hasta. Bilinen AF tanısı, geçirilmiş MVR operasyonu ve iki kez infektif endokardit tanısı ile hastane yatışı öyküsü mevcut. Hastanın takiplerinde hemoglobin değerinin tedrici olarak bir yıl içerisinde 13.4 ‘ ten 9.3’e, hematokrit değerinin 40,5’ten 29.3’ e düştüğü görülmüş. LDH:1735, T. Bilirubin:1.56(0,1-1,3), D. Bilirubin :0.53 (0,01-0,3), MCV:84.8, MCH:27,2, MCHC:32 , B12:514 Folik Asit >20000, Demir:44, Ferritin 27.8, Demir bağlama kapasitesi:363. TTE ile mitral protez kapakta ortalama 7 mmHg gradient ve orta paravalvuler kaçak mevcut. Oral/parenteral demir replasman tedavisi ve oral steroid tedavisine rağmen hemoglobin yükseltilemeyen, halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri olan hastanın takibi ve kardiyolojik açıdan yönetiminiz nasıl olurdu?

Cevabı Gör

68 yaşında iskemik dilate KMP tanısıyla izlenen hastanın poliklinik değerlendirmesinde NYHA fonksiyonel kapasitesi sınıf 3 olup, kompanze durumdadır. Tetkikleri tamamlandığında hastanın hgb değeri 8 gr/dl saptanmış olup, hematoloji konsültasyonu istenmiştir, hastada kronik demir eksikliği anemisi saptanmış olup, serum ferritin 150 mg/L, transferrin saturasyonu % 15 dir. Bu hastada oral veya i.v demir tedavisinin hastanın prognozuna ve semptomlarına olumlu etkisi var mıdır ?

Cevabı Gör