Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Dr.Muhammed Gürdoğan
Cevap: Uz. Dr. Muhammed Keskin
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Sporcularda sinüzal bradikardi beklenen ve sık görülen bir durumdur. V1 derivasyonunda T negatifliği görülmesi de patolojik bir bulgu olmamakla beraber sporla ilişkili bir durum değildir. Sinüzal bradikardi ile başvuran sporcularda öncelikle semptom varlığına bakılmalıdır. Örnekte olduğu gibi asemptomatik olgularda herhangi bir tedavi gerekmemektedir.

B) Genel öneriler;

Sporcu kardiyolojisinde EKG’de sık karşımıza çıkan bulgulardan bazıları şöyledir. Sinüs bradikardisi, sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül dilatasyonu bulguları. EKO’da da yine sol ventrikül hipertrofisi, sol ventrikül dilatasyonu gözlenebilir. Sinüs bradikardisi herhangi bir semptomu olmadığı sürece tedavi gerektirmemektedir. EKO bulguları da HKMP ile karışabilmektedir. Aile öyküsünün olmaması, egzersiz bırakıldığında bulguların gerilemesi sporcu kalbi lehine olmakla beraber ayırt edilemediği durumlarda ve depo hastalığı şüphesinde kardiyak MR, kardiyak biyopsi ve genetik inceleme faydalı olabilir.

Yardımcı Editör Notu:

Asemptomatik orta derecede sinüs bradikardisi (kalp hızı: 40-50/dk) spor yapanlarda en sık rastlanan ritm problemidir. Ciddi bradikardi ise (kalp hızı <35-40) nadir bir durumdur ve daha ileri yaştaki sporcularda (>40 yaş) ve özellikle geceleri görülür. Bu hastalara efor testi yapılabilir. Efora kalp hızı yanıtı normal ise ve hasta asemptomatikse sinüs bradikardisi iyi huylu olarak düşünülebilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: