Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu hastanın CHADS2-VASc skoru 2 olup, antikoagülasyon endikasyonu vardır. Tümör içi kanamaları arttırabileceği için varfarin önerilmez. Yayınlarda baskın olarak, dabigatran için belirtilse de, apiksaban ve rivaroksabanın emilimi de intestinal p-glikoprotein metabolizması üzerinden olur. P-glikoprotein mekanizması öncelikle tümör hücrelerinde belirtilmiştir ve sitotoksik ilaçların (gemsitabin gibi) p-glikoprotein mekanizmasını duyarlaştırıcı etkisi vardır. Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan bir kişide, diğer OAK emilimleri artar ve artmış kanama eğilimine neden olur. Ayrıca, aktif bir kanser hastasında, hepatik ve renal fonksiyonlarda da sorun olabilmektedir. Hasta için DMAH ile antikoagülasyon uygundur. Hastanın trombosit düzeyi 90 bin olarak belirtilmiştir, bu nedenle olabilecek trombositopeni ve kanama durumlarına karşı sık hemogram takibi yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Kanser hastalarında, genel popülasyona göre AF sıklığı daha fazladır. Bunun nedenleri olarak, kardiyak tümörler ya da direk yakın organ tümörlerindeki direkt etkiler, paraneoplasik sendromlar (hipertiroidi, otoimmunite), inflamasyon, otonom sinir sistemi dengesizliği (ağrı, uzamış emosyonel stres), kanserle ilişkili komorbid durumlar (hipoksi, metabolik sorunlar), cerrahi tedavi ve medikal tedaviler (sitotoksik ilaçlar, yüksek doz steroid ve bifosfanatlar) sayılabilir. AF tanısı alan bir hastada, kanser hastası olsun ya da olmasın,  hız kontrolü, antikoagülasyon tedavisi, AF’ ye yol açabilecek etmenlerin saptanması, yaşam şekli değişiklikleri ve altta yatan kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek önerilir. İnme riski, benzer şekilde CHA2DS2-VASc skorlaması kullanılarak değerlendirilir. ESC Atrial Fibrilasyon kılavuzunda, trombosit düşüklüğü, değişken INR düzeyi, hipertansiyon gibi faktörlerin kanamayı arttırdığı belirtilmiştir.

Yardımcı Editör Notu:

Malignitesi olan AF hastalarında kür sağlanana kadar veya inkürabl ise ömür boyu DMAH ile profilaksi önerilmektedir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: