Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Dr. Savaş Özer
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Günümüzde 1,5 Tesla’nın üzerindeki MR çekimleri hakkında yeterli veri yoktur. Hastamız için öncelikle radyoloji bölümü ile iletişime geçilmeli ve kraniyal MR çekimi yapılacak cihazın kaç Tesla ile çekim yaptığı öğrenilmelidir. MR cihazının özellikleri öğrenildikten sonra, hastamızın PM bağımlı olup olmadığının ayırımı yapılmalıdır. Hastamız PM bağımlıysa, pacemaker VOO/DOO modlarına ayarlanmalıdır. Hastamız PM bağımlı değilse, VVI/DDI modlarına ayarlanmalıdır. MR cihazının oluşturabileceği elektromanyetik parazitten kaçınmak için diğer PM fonksiyonları, monitör ve antitaşikardik pacing/şok terapi fonksiyonları kapatılmalıdır. MR çekimi sırasında semptom ve EKG takibi yapılmalıdır. MR çekimi sonrası PM programları yeniden ayarlanmalıdır.

B) Genel öneriler;

Kardiyak implantı olan hastaların %75’inden fazlasında eşlik eden komorbiditeler nedeniyle MR çekilmesi gerekmektedir. Ciddi hastalıklarda MR çekilmek isteniyorsa, MR çekimi için alınan risk ile işlem yapılması durumunda sağlanacak faydanın iyi değerlendirilmesi gerekir. Kardiyak implantı olan hastalarda MR çekiminin muhtemel riskleri şunlardır;

  1. Radyofrekansa sekonder leadlerin ısınması
  2. Pacemakerda inhibisyon/disfonksiyon
  3. Atriyal veya ventriküler taşiaritmilerin indüksiyon olasılığında pacemakerın asenkron olması
  4. Geçici reed switch aktivasyonu
  5. İmplanttaki verilerin değişmesi veya kaybolması
  6. Aritmiyi yakalama eşiğinde değişiklik olması

MR’daki tarama alanı, implant sistemine ne kadar yakınsa risk o kadar artmaktadır. MR çekimi sırasında oluşabilecek kardiyak implanta bağlı komplikasyonları engellemek için işlem öncesi kardiyak implant ayarları yapılmalıdır. Öncelikle cihaz MR uyumlu mu değil mi bakılmalıdır. Cihaz MR uyumlu ise cihaz üreticisinin önerileri doğrultusunda hasta işleme alınmalıdır. Cihaz MR uyumlu değilse implantasyonun üzerinden 6 haftadan daha az bir zaman geçmişse, epikarda uzanan leadlerde ve ucu boş leadlerde ısınma probleminden dolayı MR çekimi önerilmez. Bu risk faktörleri yoksa cihazın lead impedans/threshold, P/R dalga amplitüdü ve batarya voltajının ölçümü yapılmalıdır. Elektromanyetik parazit nedeniyle oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle cihaz, PM bağımlı hastalarda VOO/DOO modlarına, PM bağımlı olmayan hastalarda ise VVI/DDI modlarına alınmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

Hastaya takılan ICD, MR uyumsuzdur. Bu nedenle karar verirken MR cihazının kaç Tesla olduğuna, hastanın pil bağımlı olup olmadığına bakarak karar verilmelidir. Eğer mümkünse cihaz güvenli moda alınmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur.