Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Dr.Muhammed Gürdoğan
Cevap: Uz. Dr. Muhammed Keskin
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu hastada öncelikle EKG çekilmeli ve taşikardi, preeksitasyon ve HKMP bulguları aranmalıdır. Bu şüpheyle aile öyküsü değerlendirilmelidir. Yakın bireylerde benzer bulgular ve kesinleştirilmiş tanının varlığında aynı hastalık açısından hasta gözden geçirilmelidir. HKMP açısından yapılacak olan TTE oldukça değerli bilgiler sağlayacaktır. Semptomlar paroksismal olduğu için 24-48 saat ve lüzumu halinde daha uzun süreyle Holter monitörizasyonu uygulanabilir. Herhangi bir hastalığa dair bulguya rastlanması halinde ileri araştırmalar yapılabilir. Çarpıntının dökümente edilemediği durumlarda implante edilebilen kayıt cihazı takılabilir veya son olarak EPS yapılabilir.

B) Genel öneriler;

Egzersize bağlı presenkop-senkop gelişenlerde detaylı bir kardiyolojik muayene yapılmalı ve olası sebepler (HKMP, katekolaminerjik polimorfik VT, idiyopatik veya fasiküler VT, SVT, KMP, KAH, preeksitasyon sendromlaru, ileti gecikmeleri vs.) araştırılmalıdır. Tanısı kesinleşinceye ve tedavi edilinceye kadar da zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalıdır. Böyle vakalarda TTE, kardiyovasküler egzersiz testi ve uzun süreli ritim monitörizasyonu faydalı bilgiler sağlayabilir.

Yardımcı Editör Notu:

Her durumda olduğu gibi detaylı bir anamnez ve fizik muayene çok önemlidir. Basit bir 12 derivasyonlu EKG depolarizasyon veya repolarizasyon bozukluğuyla kendini gösteren sol ventrikül hipertrofisi, WPW sendromu, AF, iskemi, Brugada sendromu veya uzun QT sendromu gibi birçok hastalık hakkında ipucu sağlayabilir. Ekokardiyografi yapılarak HKM veya ARVD ile birlikte birçok yapısal kalp hastalığının tanısı konulabilir. Daha ileri görüntüleme yöntemi gereken hastalarda kardiyak MR (gadolinum) ile HKM, miyokardit, non-compaction KMP ve hemokromatoz, sarkoidoz gibi depo hastalıklarının ayırıcı tanısı yapılabilir. Bunlarla bir sonuca ulaşılamazsa efor testi ile aritmi indüklenebilir. 24-72 saat ritim holteri veya semptomları çok nadir olan hastalarda implantable loop recorder aritmilerin saptanmasında kullanılabilir. En son olarak EPS teşhisi doğrulamak için yapılabilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: