54 yaşında erkek hasta. Bilinen AF tanısı, geçirilmiş MVR operasyonu ve iki kez infektif endokardit tanısı ile hastane yatışı öyküsü mevcut. Hastanın takiplerinde hemoglobin değerinin tedrici olarak bir yıl içerisinde 13.4 ‘ ten 9.3’e, hematokrit değerinin 40,5’ten 29.3’ e düştüğü görülmüş. LDH:1735, T. Bilirubin:1.56(0,1-1,3), D. Bilirubin :0.53 (0,01-0,3), MCV:84.8, MCH:27,2, MCHC:32 , B12:514 Folik Asit >20000, Demir:44, Ferritin 27.8, Demir bağlama kapasitesi:363. TTE ile mitral protez kapakta ortalama 7 mmHg gradient ve orta paravalvuler kaçak mevcut. Oral/parenteral demir replasman tedavisi ve oral steroid tedavisine rağmen hemoglobin yükseltilemeyen, halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri olan hastanın takibi ve kardiyolojik açıdan yönetiminiz nasıl olurdu?

Cevabı Gör