Editör: Prof.Dr. Mesut Demir
Soru: Dr. Anıl Tanki
Cevap: Uz. Dr. Ömer Gedikli
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu hastada ICD şoklaması sonrası klinik durumun stabil olduğu düşünülerek değerlendirildiğinde gerekli tetkikler yapılmalıdır,  hipertroidi tespit edilirse, hastada SVT gelişme ihtimaline karşı mutlaka ICD aritmi geçmisi kontrol edilmeli ve şokun uygunluğu değerlendirilmelidir.Ventriküler aritmi tespit edildikten sonra altta yatan matabolik bozukluklar(hipokalemi,hipoksi,asidoz) araştırılmalı, proaritmik etkenler düzeltilmelidir.Tedavi edilemiyecek ve tekrarlayan ICD şoklaması durumunda, sol ventrikülün ve hastanın klinik durumuna göre değerlendirme yapılmalı amiodarone tedavisi alternatifsiz ise gerekirse cerrahi olarak troid eksizyonu planlanmalıdır.Amiadarone tedavisi kesilse bile uzun yarı ömründen dolayı etkisi uzun bir süre daha devam edecektir.

B) Genel öneriler;

Amiodaron, iyottan zengin bir antiaritmik olup, günümüzde ventriküler aritmi, paroksismal SVT, AF, A.flutter gibi aritmilerin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak ilacın sahip olduğu yüksek iyot içeriği tiroid ve diğer dokular üzerinde olumsuz etkilere sahip olup kullanımını sınırlamaktadır. Amiodaronun ağırlığının %37’sini iyot oluşturmaktadır. Her gün molekülün %10’u deiodinize olmakta ve günlük doz 200-600 mg arasında değiştiğinden günde 7-21 g iyot dolaşımda serbest kalmaktadır. Günlük önerilen iyot alımının 150-200 µg arasında olduğu göz önünde tutulursa, amiodaron tedavisi 50-100 kat daha fazla iyot salınmasına neden olmaktadır. Amiodaronun yarı ömrü 52.6 ± 23.7 gün, metaboliti olan desetilamiodaronun yarı ömrü ise 61.2 ± 31.2 gündür. Bu nedenle amiodaron tedavisi kesildikten sonra da etkileri devam etmektedir. Bazı hastalarda hastalık derecesi hafif olup, bu hastalar glukokortikoid ya da tionamid tedavisine cevap verebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda amiodaron kullanımına devam edilebilir. Eğer amiodaron tedavisi kesilemiyorsa veya hasta medikal tedaviden fayda görmemişse tiroidektomi bir alternatif olabilmektedir. Amiodaron aracılı tirotoksikoz hastalarının büyük kısmı tirotoksikoz düzeldikten sonra ötiroid olmakta, ancak bazılarında kendiliğinden ya da iyot maruziyetinden sonra hipotiroidizm gelişebilmektedir. Bu hastalarda amiodaron kesildikten sonra tekrar kullanmak gerekirse amiodaron tedavisi başlanmadan önce radyoaktif iyotla ablasyon tedavisi yapılmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

Amiodaron tedavisi altında hipertroidi gelişen, yapısal ve iskemik kalp hastalığı olmayan vakalarda sotalol, flekainid gibi antiaritmik ilaçlar da bir seçim olabilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: