Editör: Prof. Dr. Kurtuluş ÖZDEMİR
Soru: Doç. Dr. Servet ALTAY
Cevap: Uz. Dr. Alper KARAKUŞ
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar SİNAN

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta evre 4 KBY hastasıdır. Yakın potasyum ve GFR kontrolü yapılarak ACE inhibitörü veya ARB düşük dozda kontrollü başlanabilir. Bu sayede diabetik nefropatide ACE inhibitörü/ARB nin renoprotektif etkisinden de faydalanmış olunacaktır. Loop diüretikler de tedavide düşünülebilecek diğer ajandır. Bununla beraber dirençli HT nedenleri araştırılmalıdır. Kan basıncı ve potasyum düzeyinde kontrol sağlanamaması durumunda diyaliz seçeneği de akılda tutulmalıdır.

B) Genel öneriler;

Diyabetik veya non-diyabetik böbrek hastalığı olan hastalarda, sistolik KB <140 mmHg’ye düşürülmelidir ve belirgin proteinüri var olduğunda, GFR’deki değişikliklerin izlenmesi şartıyla hedef değer <130 mmHg olmalıdır. RAS blokajının, diyabetik nefropatili ve non-diyabetik nefropatili hastalarda albüminurinin azaltılmasında, diğer antihipertansif ajanlardan daha etkin olduğu (renoprotektif etki) birçok randomize kontrollü çalışmayla ortaya konmuştur. Birçok hastada kan basıncı hedeflerine ulaşmak kombinasyon tedavisini gerektirir ve RAS blokerleri, diğer antihipertansif ajanlarla (BB, KKB) birleştirilmelidir. Renal işlevde azalma ve hiperkalemi riskinden dolayı mineralokortikoid reseptör antagonistleriyle kombinasyonda dikkatli olunmalı benzer şekilde serum kreatinin 1,5 mg/dl veya GFR’nin <30 ml/dak 1,73 m2 olması halinde, loop diüretikler tiazidlerin yerini almalıdır

Yardımcı Editör Notu:

Bu hastada HT kontrolü için ACE inhibitörü/ARB ve loop diüretiği dışında eğer kalp hızı müsade ediyorsa (çünkü hasta beta bloker de kullanıyor) tedaviye non-dihidropiridin bir KKB de eklenebilir (verapamil, diltizem). Bu ilaçların proteinüriyi azaltıcı etkisi dihidropiridin grubu KKB’den fazladır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur