Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastada primer koruma amaçlı olarak muhtemel EF % 35’in altında iken ICD takılmış, takibinde EF %50 civarına yükselmiştir. Klinik açıdan anlamlı bir ventriküler aritmi olmamıştır. Bu noktada ICD jeneratör replasmanı tartışmalı bir konu olmakla birlikte yine de uygulanabilir. Ancak tıbbi endikasyon ve etik açıdan bu kararın hasta ile değerlendirilmesi, olası fayda-zararları tartışılmalıdır. Cihaz ile saptanan AF durumunda antikoagülasyon gerekliliği netleşmiş bir konu olmamakla birlikte bu hastalarda emboli riskinin arttığı bilinmektedir. Ancak önerilen AF süresi ≥ 5 dakika ve CHA2DS2-VASc ≥ 2 olması durumunda antikoagülasyon önerilebilir.

B) Genel öneriler;

ICD ve CRT ‘nin uygun kullanımına ilişkin Amerikan kılavuzunda klinik açıdan anlamlı ventriküler aritmisi olmayan, EF’si %50 ve üstüne yükselmiş hastalarda ICD jeneratör değişimi uygunluk düzeyi azalmakla birlikte, halen uygulanabileceği belirtilmektedir. Cihaz ile saptanan AF durumunda antikoagülasyon durumunda için önerilen öncelikle cihaz ile ile ilgili sorunların, cihaz ilişkili aritmilerin dışlanması, ardından CHA2DS2-VASc, AF süresi ve ATRIA skorlama sisteminin kullanımıdır. ATRIA skorlamasının düşük riskli hastayı yüksek riskli hastadan ayırmada daha başarılı olduğu, orta riskli hastayı belirlemede etkili olduğu belirtilmektedir.

Yardımcı Editör Notu:

EF %35’in üzerinde olan ve ICD taşıyan hastalarda öncelikle kardiyak cihaz yerleştirilme nedeni iyi araştırılmalıdır. Düzgün anamnez ve bilgi alınmayan hastalarda sekonder koruma nedeniyle işlemin yapılmış olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda cihazın yenilenmesi gerekli olacaktır. Primer koruma amaçlı yerleştirilen cihazlarda, hastanın EF’sinde düzelme izlenmesi durumunda, hasta ile ortak karar verilmelidir. Yaygın görüş cihazın yenilenmesi lehinedir. Kardiyak cihaz tarafından AF saptanan hastalarda, tromboembolik olay için geliştirilmiş risk skorlama sistemleri kullanılarak antikagülan tedaviye başlanması uygun olacaktır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: