Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Dr. Mevlüt Demir
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

Diğer KY tedavisini aldığı düşünerek, hastaya bu aşamada 300 mg iv amiodaron uygulanabilir, kardiyoversiyon tekrarlanabilir. Bir diğer alternatif ise ‘overdrive pacing’ uygulamaktır. Yanıt alınamazsa kateter ablasyon uygulanması gerekir. Elektrolit düzeyinin kontrolü ile K ve Mg replasmanı düşünülebilir.

B) Genel öneriler;

Israrcı VT atakları izlenen, LV disfonksiyonu olan hastalarda hemodinami stabil değilse, acil olarak direk akım kardiyoversiyon düşünülmelidir. Stabil durumda da olsa yapılan kardiyoversiyona yanıt alınamıyorsa amiodaron, overdrive pacing düşünlmelidir. ICD olsa da olmasa da amiodaron tedavisi düşünülmelidir. Kateter ablasyonu, ICD’si olan hastada ilk ısrarlı VT atağından sonra bile önerilmektedir.

Yardımcı Editör Notu:

Geniş QRS li taşikardi izlendiğinde VT tanısı doğrulanmalıdır. Düşük hız ve tedaviye direnç varlığında olası tanılar akla getirilmelidir (aberrasyon vb.). Bilinci açık, hemodinamisi stabil olan hastalarda, ağrıyı ve kötü deneyimleri artırmamak adına öncelikle medikal tedaviler denenebilir. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk olan hastalarda amiodarondan kaçınmak gerekir. Flekainid iyi bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Tedaviye dirençli VT varlığnda, odağın ablasyonla ortadan kaldırılması sağlanabilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur