Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Dr. Bengisu Keskin
Cevap: Uz. Dr. Lale Dinç Asarcıklı
Yardımcı Editör: Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastada yüzeyel varislerinin olması OKS kullanımı için kontraendikasyon oluşturmamaktadır. Hastada trombofili öyküsünün sorgulanması önemlidir. OKS kullanan kadın hastanın sigara içmemesi, dehidrate ve immobil kalmaması önerilir.

B) Genel öneriler;

Variköz venler major abdominal veya ortopedik cerrahi sonrası artmış DVT riski oluşturmakla beraber, spontan DVT için primer variköz venlerin risk oluşturduğuna dair kanıt yoktur. Benzer olarak varikoz vene sahip OKS kullanan veya hormon replasmanı alan kadınların DVT riskinin arttığına dair kanıt yoktur. Ancak varikoz venlere sahip olan ve OKS kullanan kadınların kullanmayanlara göre artmış “yüzeyel trombofilebit” riski olduğunun kanıtlayan çalışmalar olmakla birlikte bu risk variköz venlerin ciddiyeti ile ilişkilidir. Bu yüzden trombofilebit öyküsü OKS kullanımı için kontraendikedir. Çok ciddi variköz venlerin olması OKS içeriğindeki hormonların da etkisiyle venödilatasyon, staz oluşturması sonucu trombofilebit oluşturacağından çoğu klinisyen OKS yazmaktan çekinmekte olup alternatif kontrasepsiyon yöntemine geçmektedir. Varikoz veni olmayan grup ile kıyaslandığında operasyon gerektirecek kadar variköz venleri olan OKS kullanan hastaların yüzeyel trombofilebit riski yıllık 32/1000 dir. Bu benign hastalığın riski artmış olmasına rağmen kabul edilebilir ölçüdedir.

Yardımcı Editör Notu:

OKS kullanımı 35 yaşından büyük sigara içen kadınlarda DVT riskini artırmakla beraber, yüzeyel trombofilebit ile ilişkisi çelişkilidir. Aynı şekilde yüzeyel trombofilebit de VTE için risk teşkil etmemektedir. Bu nedenle OKS ile kontrasepsiyon kontrendike değildir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur