Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Halen sigara içerken, içilen miktarı azaltmak için, nikotin sakızı ya da nikotin inhaler önerilmektedir. Sigarayı tamamen bırakmak için ise, en az 3 ay, en fazla 12 ay nikotin replasman tedavisi önerilmektedir. Birden fazla nikotin replasman tedavisi aynı anda kullanılabilir (Örneğin 16 saatlik transdermal bant uygulaması ve 2 g nikotin sakızı birlikte uygulanabilir). Medikal tedavi kısmı tartışmalıdır, ancak verilecek ise bupropion daha uygun olabilir. Ama tedavinin 12 ayı geçmemesi gereklidir

B) Genel öneriler;

Hem aktif hem de pasif sigara içiciliğinin KAH üzerinde önemli bir etkisi vardır. STEMI geçirmiş bir hastada sigaranın bırakılması hastanede yatış sürecinden itibaren önerilmektedir. Sigaranın bırakılmasıyla, tekrarlayan kardiyovasküler olaylar %50 oranda daha az görülmektedir. Bu nedenle en etkin önlem olarak sayılabilir.

Hasta mutlaka yetkili bir kişiden destek almalıdır. Basamaklı olarak sigara bırakılması tavsiye edilmektedir. Sigaranın bırakılma sürecinde, hasta nikotin replasman tedavisi ile destek alabilir. ESC’nin STEMI kılavuzunda, hastaların nikotin replasman tedavisi alabileceği belirtilmiştir. Nikotin replasman tedavisi; nikotin sakızı, nikotin inhaler, transdermal bantlar ve parsiyel nikotin reseptör agonistlerini (vareniklin, bupropion) kapsar. ESC’nin stabil KAH kılavuzunda ise nikotin reseptörü parsiyel agonisti olan bupropionun kullanılabileceği ancak vareniklin tedavisinin bazı hasta grubunda mortaliteyi artırdığı belirtilmiştir.

Yardımcı Editör Notu:

Nikotin sakızları ile birlikte sigara kullanılabilirken, nikotin bandı kullanan kişilerde sigara kesinlikle içilmemelidir. Bu nedenle sigara tüketimini azaltarak sonlandırmak isteyen kişilerde nikotin bandı yerine nikotin sakızları tercih edilebilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur