Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru :
Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap : Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler ;

Hastamızda 7 ay önce AKS ve PKG öyküsü bulunduğu için prasugrel hariç diğer tedaviye olduğu gibi devam edilmelidir. İmplante edilen DES yeni nesil olduğundan 6 aydan sonra prasugrel geçici kesilebilir. Polipektomi yapıldığı taktirde işlemden 24-48 saat sonra kanama kontrolü sağlandığından emin olduktan sonra prasugrel tekrar başlanmalı ve İATT tedavisi 12 aya tamamlanmalıdır

B) Genel öneriler;

Aspirinin etkisi 2-4 saat sonra başlar ve 5 gün devam eder, Klopidogrelin etkisi 2-4 saat sonra başlar, etkisi 5-10 gün devam eder, prasugrelin ve tikagrelorun etkisi ise 30 dk sonra başlar, etkileri ise sırasıyla; 5-10 gün ve 3-4 gün devam eder. Güncel kılavuzlarda klopidogrel ve tikagrelorun kanamalı prosedürlerden 5 gün önce, prasugrelin ise 7 gün öce kesilmesi önerilmektedir. Endoskopik prosedür öncesi, antitrombosit tedavinin yönetimi ile ilgili farklı kılavuzlarda benzer bilgiler yer almaktadır. Aspirinin, birçok işlemde devam edilmesi önerilmektedir. P2Y12 inhibitörlerinin ise özellikle büyük polipektomi işlemlerinde kanamayı arttırdığı rapor edilmiştir. Bir takım önlemler (submukozal adrenalin enjeksiyonu, loop ligasyonu cihazı konularak) altında klopidogrel kullanan hastalarda 1 cm’den  küçük polipektomi işlemi yapılabilir fakat bu durum, prasugrel kullananlar için geçerli değildir. Daha detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır.

 Endoskopik prosedürler ve kanama riskleri

Kanama riski Endoskopik prosedür Aspirin devam edilsin mi? Klopidogrel veya prasugrel devam edilsin mi?
Düşük risk EGD ve kolonoskopi +/- biyopsi Evet Hayır
EUS (FNA olmadan) Evet Evet
Kolonik polipektomi < 1sm Evet Hayır
Stenozların dilatasyonu Evet Hayır
Solid kitlelerin EUS-FNA Evet Hayır
Sindirim kanalının stentlenmesi Evet Hayır
ERCP + stent yerleştirilmesi veya papiller balon dilatasyonu (endoskopik sfinkterotomi yapılmaksızın) Evet Evet
Argon plazma koagülasyonu Evet Hayır
Yüksek risk EMR, ESD ve ampuller rezeksiyon Hayır Hayır
Endoskopik sfinkterotomi Evet Hayır
Endeskopik sfinkterotomi + geniş balon papiller dilatasyonu Hayır Hayır
Kolonik polipektomi > 1 sm Evet Hayır
Sistik lezyonların EUS-FNA Hayır Hayır
Perkütan endoskopik gastrostomi Evet Belirsiz
Ezofageal vari bant ligasyonu Evet Hayır

Yardımcı Editör Notu :

Hastaya AKS nedeniyle DES implante edilmiş ve İATT başlanmıştır. AKS durumlarında revaskülarizasyon stratejisinden ve stent tipinden bağımsız olarak 12 ay İATT endikasyonu vardır. Kolonoskopi kanama riski düşük bir işlem ve hastada tromboz riskinink kanama riskinden fazla olması nedeniyle İATT altında işlem gerçekleştirilebilir.

Editör Notu:

ASA dışındaki AA tedavinin uygun zamanda kesilip işlem yapılmasından sonra tekrar ikinci AA tedaviye başlanmasına ve süresine karar verirken stentlenen koroner arter ve lezyon lokalizasyonuna göre tedavi süresinin 18 aya uzatılabileceği akılda tutulmalıdır.