Editör: Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Soru :
Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastanın kalp içi cihaz dışında kalp problemi olmadığından hastada İE profilaksisi ihtiyacı yoktur. Hastanın pil kontrolü diş tedavisi öncesi yapılmalı, eğer diş tedavisi sırasında elektromekanik etkileşim gösterebilen cihaz kullanılmışsa tedavi sonrası tekrar pil kontrolü yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Diş tedavisinde kullanılan pek çok cihazın elektromanyetik sinyal yayma potansiyeli mevcuttur. Ancak bu alanda yeterli çalışma yoktur. Mevcut bilgilere göre diş tedavileri sırasında kalp içi elektronik cihazların EKG telemetrisi etkilenebilir, ancak klinik olarak herhangi bir elektromekanik etkileşim bildirilmemiştir. Pil ayarlarında değişiklik önerilmektedir.

Yardımcı Editör Notu :

Hastanın VVI pacemakera sahip olması diş tedavisi için bir engel teşkil etmemektedir. İE profilaksisisne de gerek yoktur.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: