Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Uz.Dr.Nijat Bakhsaliyev
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Uğur Canpolat
Yardımcı Editör: Doç.Dr.Servet Altay

A) Hastaya özgün öneriler:

SVT atakları döneminde hastanın öyküsünde hemodinamisini etkileyip etkilemediği sorgulanmalıdır. Eğer hemodinamiyi etkileyen atakları oluyorsa gebelik öncesi hastaya EPS ve gerekirse ablasyon önerilmelidir. Atak sıklığı nadir ve hemodinamiyi etkilemiyorsa, gebelik süresinde ilaçsız izlem yapılabilir. SVT ataklarında adenozin kullanılabilir, eğer ataklar sık yaşanmaktaysa, ilk trimesterdan sonra olası riskler anlatılarak BB tedavisi devam edilebilir. BB tedavisi intrauterin gelişme geriliği, yeni doğanda solunum depresyonu, bradikardi ve hipoglisemi gibi komplikasyonlara neden olabilir (erken gebelik döneminde, ilk 12-24 hafta). Eğer atak sıklığı artış gösterirse, 3. trimesterde BB tekrar başlanabilir. İlaç tedavisine rağmen gebelik sırasında tolere edilemeyen çarpıntı atakları olması halinde, tüm koruyucu önlemlere rağmen (2. trimesterden itibaren, kurşun koruyucu ile anne karnının sarılması, ekokardiyografi ya da üç boyutlu haritalama sistemleri sayesinde radyasyon gerekliliğinin azaltılması) radyasyon etkisi de göz önüne alınarak kateter ablasyon tedavisi gerekebilmektedir.

Yardımcı Editör Notu:

Bu hastada öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir. SVT ataklarında adenozin kullanılabilir, eğer ataklar sık yaşanmaktaysa, ilk trimesterdan sonra olası riskler anlatılarak BB tedavisi devam edilebilir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok