Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru :
Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler:

Bu vakada en uygun korunma yöntemi levonorgestrel salınımlı spiral (RİA) takılması ve bunun yanı sıra partnerinin koruyucu kullanması olabilir. Bu seçeneği hasta kabul etmezse diğer bir seçenek olarak sadece progesteron içeren oral kontraseptif ajan başlanabilir.

B) Genel öneriler:

Pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH) yüksek maternal ve fetal mortaliteyle seyreden bir durumdur. Eski serilerde mortalite %30-50, yeni serilerde %17-33 olarak bildirilmiştir. Maternal ölüm gebeliğin son trimesterinde ve postpartum ilk ayda pulmoner hipertansif kriz, pulmoner tromboz, refrakter sağ kalp yetersizliği nedeniyledir. Ölüm, gebelik zamanında minimal sıkıntıları olan hastalarda dahi olabilir. Orta dereceli pulmoner vasküler hastalığı olanlarda gebelikte sistemik vasküler rezistansın düşmesi ve RV yüklenmesinden dolayı hastalığın gidişatı daha da kötüleşebilir. Bu nedenle herhangi bir nedenle PHT olan vakalarda gebelik kontrendikedir. Gebelikte etkili ve güvenli doğum kontrolü ile ilgili yeterli veri mevcut değildir. Bariyer kontraseptif yöntemi hastalık açısından güvenli olsa da koruyuculuğu tartışmalıdır. Estrojen içeren ilaçlardan kaçınılmalıdır. Sadece progesteron içeren ilaçlar (medroksiprogesteron asetat ve etonogestrel gibi) etkili çözümdür. Bosentan’ ın oral kontraseptiflerin etkinliğini azalttığı akılda bulundurulmalıdır. Levonorgestrel salan spiraller etkilidir, fakat özellikle de ciddi PAH olan hastalarda takılma sırasında vazovagal reaksiyon gelişebilir. İki yöntemin kombinasyonu da bir başka seçenektir.

Yardımcı Editör Notu :

PAH hastalarında levonorgesterol salınımlı RİA’lar en güvenilir kontrasepsiyon yöntemleridir. Diğer bir yöntem de partnerlerine önerilecek bariyer yöntemleridir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok