Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

İstirahat EKG ve TTE ile LV sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını, kapak yapılarını değerlendirmek gerekmektedir. Hastanın yaşı, sigara içicisi olması ve 1. derece yakınlarında AAA bulunması anlamlı KAH olasılığını artırmaktadır. Başlangıç testlerinden sonra egzersiz EKG, stres ekokardiyografi veya MPS ile risk değerlendirmesi önerilir.

B) Genel öneriler;

KAH’dan şüphelenilen hastalarda iskemi tanısını doğrulamak, eşlik eden durumları veya tetikleyici faktörleri belirlemek veya dışlamak, hastalıkla ilişkili riski ölçmek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için özgül kardiyak incelemeleri kapsayan klinik değerlendirme gerekmektedir. KAH şüphesi olan hastalarda temel başlangıç tetkikleri; standart biyokimyasal laboratuvar testlerini, istirahat EKG’sini, istirahat ekokardiyografisini ve seçilmiş hastalarda akciğer grafisini içerir. Düşük LVEF <%50 ve tipik anjinası olan hastalar yüksek kardiyovasküler olay riski altındadır ve başka bir tetkik istemeden KAG önerilmelidir. Anlamlı KAH olasılığı çok düşük hastalarda göğüs ağrısının diğer kardiyak nedenleri dışlanmalı ve risk skoru değerlendirmesine göre kardiyovasküler risk faktörleri düzeltilmelidir. Orta derecede risk taşıyan hastalarda ek non-invaziv testler (egzersiz EKG testi, stres EKO, stres kardiyak MR ve SPECT/BT, PET/BT ve PET/MR gibi hibrit yöntemler) yapılmalıdır. Düşük bir egzersiz düzeyinde ciddi anjinası olan ve yüksek olay riskine işaret eden birçok klinik durumun birarada bulunduğu hastalarda ise doğrudan KAG yapmak kabul edilebilir bir yaklaşım olacaktır.

Yardımcı Editör Notu:

ESC Aort hastalıkları kılavuzunda 65 yaşından büyük ve sigara içen veya geçmişte sigara içme öyküsü olan kadınlarda batın USG ile AAA taraması önerilmektedir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur