Editör: Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Soru :
Uz. Dr. Nijat Bakshaliyev
Cevap: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Yardımcı Editör :  Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgün öneriler;

OAK kullanan mekanik protez kapak hastasında diş tedavisi planlanmaktadır. Diş çekimini de içeren çoğu dental işlemler gibi minor cerrahi girişimlerde ve lokal olarak kanamanın kolaylıkla kontrol altına alınabileceği durumlarda OAK tedaviye ara verilmemelidir (Tavsiye sınıfı I, kanıt düzeyi C). Uygun hemostaz yöntemi kullanılmalı ve prosedürün gerçekleştirileceği gün INR bakılmalıdır. Diğer taraftan hastanın protez kapağı olması nedeniyle IE için yüksek risklidir ve planlanan girişim (dental girişim) yüksek IE riski taşımaktadır. Bu nedenle işlemden 30-60 dk önce penisilin alerjisi olmayanlarda 2 gr oral veya iv. amoksisilin/ampisilin (alternatif olarak sefaleksin 2gr iv veya seftriakson 1 gr iv); penisilin alerjisi olanlarda 600 mg oral veya iv. klindamisin uygulanmalıdır.

 

Yardımcı Editör Notu :
Kanama ihtimali yüksek durumlarda hastalarda köprüleme tedavisi yapılması gerekebilir. Bu durumda DMAH’lerin etkinliği kanıtlanmadığından hastalar hospitalize edilerek, varfarin kesildikten sonra INR değerleri 2 nin altına düştüğü anda i.v heparin tedavisi verilmelidir. İşlemden 4 saat önce heparinin kesilmesi gereklidir. Heparin tedavisi süresinde aPTT takibi ile antikoagülasyonun optimizasyonu sağlanmalıdır. İşlem sonrası kanama komplikasyonu yok ise varfarin en erken dönemde başlanmalı ve INR düzeyi 2 üzerine çıkana kadar varfarin ve heparin tedavisi aynı anda verilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :

Protez kalp kapağı olan hastada diş çekimi esnasında iki önemli problem vardır. Biri antikoagulana bağlı kanama, diğeri İE gelişme riskidir. İnfektif endokardit açısından protez kapaklı hastalar yüksek risklidir, son kılavuzlarda daraltılan proflaksi endikasyonlarında dahi protez kapak hastaları İE proflaksisi yapılması gereken hastalardan birini oluştururlar. Hangi pozisyonda olursa olsun prostatik kapağı olan hastalara diş girişiminden 30-60 dk önce antibiyotikle proflaksi yapılmalıdır. Kılavuzlar sadece dişeti veya dişlerin periapikal bölgesinin işlemlerinde veya oral mukozanın perforasyonuna yol açacak işlemlerde proflaksi önerilmektedir. Ancak protez kapak endokarditi yaşamı tehdit eden çok ciddi bir durumdur bu nedenle diş girişimleri öncesi diş hekimi ile iyi iletişime geçip kanamaya yol açacak veya açma ihtimali olan işlemlerde mutlaka proflaksi yapıp hastayı riske atmamak gereklidir. Kanama açısından da diş hekimi ile görüşüp işlem sonrası kanama kontrolü kolay yapılabilecekse kapağın bulunduğu pozisyona ve kapağın tipine göre önerilen INR teröpatik sınırın alt kısmında iken kumadini kesmeksizin işlemi yaptırmak uygun olacaktır, Ancak diş hekimi kanama kontrolünün zor olacağını belirtiyorsa (cerrahi kök çıkarımı gibi) heparinle köprüleme tedavisi alternatif olarak düşünülebilir. Bu durumda da tercih edilecek klasik heparinin intravenöz yoldan verilmesi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: