Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Dr. Yavuz Uğurlu
Cevap: Dr. Savaş Özer
Yardımcı Editör: Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;

Kalp dışı cerrahide preoperatif değerlendirmede cerrahi işlemin aciliyetine, hastada kardiyak açıdan risk faktörü olup olmadığına, cerrahi işlem sonrası 30 günlük dönemdeki kardiyak olay (kardiyak ölüm ve miyokart infatktüsü) riskine, hastanın fonksiyonel kapasitesine ve ek komorbiditelerine bakılarak ayrıntılı bir değerlendirme yapılmalıdır. Astım hastalığının yapılması planlanan cerrahi işlemin riskinde artışa neden olabileceği bilinmektedir. Mevcut hastada yapılması planlanan işlem parsiyel gastrektomi olup elektif bir cerrahi işlemdir. Planlanan işlem kardiyak olay riski açısından yüksek riskli gruba girmektedir. Hastanın ortopedik sorunları nedeniyle fonksiyonel kapasitesi tam olarak değerlendirilememektedir. Ancak, hastanın immobil olması nedeniyle fonksiyonel kapasitesi kötü (<4 MET) olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca hastanın efor ile ilişkisiz göğüs ağrısı şikayeti olması nedeniyle ek tanı yöntemleri ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın risk faktörleri arasında anjinasının olması ve fonksiyonel kapasitesinin kötü olması haricinde ek bilgimiz yoktur. Mevcut bilgilere göre hastaya EKG çekilmeli, transtorasik ekokardiyografi yapılmalıdır. Ayrıca hastada kardiyovasküler ve cerrahi riske ilaveten fonksiyonel kapasitesinin <4 METs olduğu göz önüne alındığında stres görüntüleme testleri yapılması düşünülebilir.

 

Yardımcı Editör Notu:

Bu hastada morbid obezite ve akciğer hastalığı nedeniyle transtorasik görüntüleme yeterli bilgi vermeyecektir. Hasta yürüyemediğinden egzersiz testi de yapılamayacaktır, birçok nükleer ve MR görüntüleme cihazlarında morbid obezite sorun oluşturmaktadır. Böyle durumlarda transözefagial stres ekokardiyografik değerlendirme iskemi tanısında kullanılabilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: