Editör: Prof. Dr. Mehmet Özkan
Soru: Dr. Ebru Serin
Cevap: Uz. Dr. Lale Dinç Asarcıklı
Yardımcı Editör: Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastada alt ekstremite PAH’ı nedeniyle revaskülarizasyon öyküsü bulunmaktadır. Kullanılan stentin yapısı (ilaç kaplı/çıplak), uzunluğu, kendinden açılabilir olup olmaması gibi özellikler bilinmemektedir. Diyabetin varlığı kritik ekstremite iskemisinde amputasyona gidiş hızında ve postoperatif dönemde komplikasyon gelişiminde bağımsız bir risk faktörü oluşturmaktadır. Diz amputasyonu kanama komplikasyonu açısından orta riskli ortopedik cerrahi işlem olduğundan ASA tedavisinin devamı ve klopidogrelin operasyonun 5 gün öncesinden kesilmesi önerilmekte iken, kritik ekstremite cerrahisinin 5 gün ertelenemeyeceği durumlarda ve ikili tedaviden tekli tedaviye geçilmesinde trombojenitenin artmasının iskemik olayları daha da arttıracağı bu vakada İATT altında operasyon yapılması daha uygun olacaktır. Hastaya implante edilen stentin yapısı bilinmemekle birlikte 3. ayda halen dual antiplatelet tedavi ile izlenmesi stent trombojenitesinin yüksek olduğunu düşündürmektedir.

B) Genel öneriler;

Femorapopliteal revaskülarizasyonda standart strateji önce anjiyoplasti gerekirse stentleme yapılmasıdır. Kronik uzun segment tıkanıklık ve darlıklarında stent öncelikle tercih edilebilir. Şu anki veriler femoropopliteal lezyonlarda endikasyon farkı gözetmeden balon anjiyoplasti ile birlikte gerektiğinde stentleme yönteminin en geçerli yaklaşım olduğunu göstermektedir. Periferik arteriyel revaskülarizasyon sonrası İATT tedavi yoğunluğu bireysel kanama riskine göre değerlendirilir. Revaskülarizasyon sonrası süresiz aspirin tedavisi ile en az 1-3 ay klopidogrel tedavisi önerilmektedir. Hastanın lezyonun kompleksitesi ile süre uzatılabilir. Daha önce revaskülarizasyon geçirmiş hastada veya amputasyon öncesinde tekrarlayan kardiyovasküler olay riskini azaltmak için semptomatik alt ekstremite aterosklerotik hastalığı olan hastada antiplatelet monoterapisi kuvvetle önerilirken, aspirin ve klopidogrel kombinasyon tedavisi de düşünülebilir.

Yardımcı Editör Notu:

Periferik arter girişimleri sonrası İATT 1-3 ay aralığında önerilmektedir. Dolayısıyla bu hastada klopidogrelin kesilip aspirin altında cerrahi girişim uygulanması uygun olacaktır.


Bölüm Editörü Notu:
Ek öneri yoktur