1. “Acil Ünitesi” hasta konsültasyonları
    Prof. Dr. Dursun ARAS
  2. “Kalp Dışı Cerrahi” uygulanacak hasta konsültasyonları

    1. “Akut Koroner Sendrom veya Stabıl KAH” hastası
      Prof. Dr. Sinan AYDOĞDU
    2. “Ritm – İleti Bozukluğu” hastası
      Prof. Dr. Dursun ARAS
    3. “ICD/CRT/PM” hastası
      Prof. Dr. Erdem DİKER
    4. “Kalp Yetersizliği” hastası
      Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
    5. “Protez Kalp Kapağı veya Ciddi Kapak Hastalığı” hastası
      Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
    6. “Bilinen Kalp Hastalığı Öyküsü Olmayan” hasta
      Prof. Dr. Merih KUTLU
  3. “Kalp Damar Cerrahisi” hastası konsültasyonları
    Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN
  4. “Majör Kalp Patolojisi” olan hasta konsültasyonları

    1. “Akut Koroner Sendrom” hastası
      Prof. Dr. Merih KUTLU
    2. “Akut Dekompanse veya İleri Evre Kalp Yetersizliği” hastası
      Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
    3. “Kardiyomiyopati –Kalp Tamponad-Konstriktif Perikardit” hastası
      Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ
    4. “Protez Kapak” hastası
      Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
    5. “Ciddi Kapak Hastalığı” hastası
      Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
    6. “Endokardit veya Kalp içi Trombüs” hastası
      Prof. Dr. Giray KABAKÇI
    7. “Aritmi ve İleti Bozukluğu” hastası
      Prof. Dr. Mesut DEMİR
    8. “Kalıcı Kalp Pili – ICD- CRT” hastası
      Prof. Dr. Mesut DEMİR
    9. “Pulmoner Vasküler Hastalıklar” (Pulmoner emboli, Pulmoner HT) hastası
      Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ
  5. “Stabil Kalp Hastası” konsültasyonları
    Prof. Dr. Necla ÖZER
  6. “Perkütan Koroner Girişim” uygulanmış hasta konsültasyonları
    Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
  7. “Warfarin – NOAC Kullanan” hasta konsültasyonları
    Prof. Dr. Merih KUTLU
  8. “Non-kardiyak Akut Patolojisi ve Troponin Yüksekliği” olan hasta konsültasyonları
    Prof. Dr. Giray KABAKÇI
  9. “Kardiyoloji Dışı Dahili Bölümler” ile ilgili hasta konsültasyonları:
    Prof. Dr. Kurtuluş ÖZDEMİR

      1. “Nefroloji” hastası
      2. “Pnömoloji” hastası
      3. “Nöroloji” hastası
      4. “Üroloji” hastası
      5. “Gastroenteroloji” hastası
      6. “Dermatoloji” hastası
      7. “Endokrinoloji” hastası
      8. “Hematoloji” hastası
      9. “Onkoloji” hastası
  10. “Kadın Doğum” hastası
    Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
  11. “Diş Tedavisi” uygulanacak hasta konsültasyonları
    Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
  12. “Böbrek veya Karaciğer Transplantasyon” hasta konsültasyonları
    Prof. Dr. Giray KABAKÇI
  13. “MR ve CT Görüntüleme” yapılacak hasta konsültasyonları
    Doç. Dr. Okan GÜLEL
  14. “Hipertansiyon” hastası konsültasyonları
    Prof. Dr. Necla Özer
  15. “İlaç ve Madde Kullanımları-Zehirlenmeler” ile ilgili konsültasyonlar
    Prof. Dr. Necla ÖZER
  16. “Diğer Hasta” konsültasyonları
    Prof. Dr. Merih KUTLU