Editör: : Prof.Dr.Necla Özer
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta, 155/85 mmHg kan basıncı ile evre 1 HT grubuna girmektedir. Soruda her ne kadar risk faktörü olmadığı belirtilse de, hasta erkek cinsiyette ve 55 yaşın üstünde olduğu için, iki adet risk faktörü mevcuttur. Bu nedenle hastamız orta risk olarak değerlendirilir. Bu hasta grubu için, öncelikle tuzsuz diyet (günde 2 gramdan daha az tuz tüketimi) önerilir. Ayrıca, haftada en az 3 kez 30 dakikadan az olmamak üzere aerobik egzersiz önerilir. Bu hastaya öncelikli olarak ilaç tedavisi önerilmez. Birkaç hafta sonra yaşam modifikasyonuna rağmen,  kan basıncı değerlerinde düşme görülmez ise tedavi önerilebilir.

B) Genel öneriler;

Hastaneye başvuran ve HT saptanan hastada öncelikle kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk skalasında değerlendirilen faktörler şunlardır:

 1. Erkek Cinsiyet
 2. Yaş (erkekler için≥ 55 yaş, kadınlar için ≥ 65 yaş)
 3. Sigara içiyor olmak
 4. Dislipidemi
  • Total kolesterol >190 mg/dl ve/veya,
  • LDL >115 mg/dl ve/veya ,
  • HDL <40 mg/dl ve/veya,
  • Trigliserid > 150 mg /dl
 5. Açlık glukoz seviyesi 102-125 mg /dl arasında olması
 6. Anormal glukoz tolerans testi
 7. Obezite, BMI ≥ 30 kg/m2 olması
 8. Abdominal obezite, göbek çevresi erkeklerde ≥102 cm, kadınlarda ≥ 88 cm
 9. Ailede erken atheroskleroz öyküsü (erkekler<55 yaş, kadınlar<65 yaş)

Bununla birlikte, asemptomatik organ hasarı, DM ve kardiyovasküler ve renal hastalıklar da risk skalasında yer almaktadırlar. İkinci olarak hastanın HT durumunun derecelendirilmesi gereklidir (Evre 1, Evre 2, Evre 3). Hastanede ölçülen (ofis) sistolik tansiyonun 140’ın üzerinde ve/veya diyastolik tansiyonun 90’ın üzerinde olması HT tanısı koydurur. Ancak beyaz önlük hipertansiyonu da dikkate alınmalıdır. Hasta kaygılı bir durumda olduğu zaman hastanede ölçülen tansiyon, hastane dışında ölçülenden yüksek çıkar. Bu hastalar için risk faktörü, ileri yaş ve kadın cinsiyettir. Mutlaka hastane dışı TA takiplerini de görmek gereklidir. Üçüncü olarak hastanın hedef organ hasarı olup olmadığını değerlendirmek gereklidir. EKG ve EKO ile LVH değerlendirilmelidir. Ayak bileği/brakiyel indeks ile periferik arter hastalığı değerlendirmesi yapılabilir. Tüm hastalarda kreatinin, idrarda protein ve idrarda mikroalbüminüri bakılması önerilir. Ancak hafif  HT’de rutin fundoskopik inceleme yapmaya gerek yoktur.

Yardımcı Editör Notu:

HT tedavisinde sadece rakamlara bağlı tedavi kararı vermek doğru bir strateji değildir. Her hastada kan basıncına göre HT evrelemesi yapılmalı, hastanın eşlik eden risk faktörleri, subklinik organ hasarı ve hedef organ hasarı tespit edilmelidir. Bütün bu değerlendirmelere göre hastanın risk düzeyi belirlenip ilaç tedavisi ihtiyacı ona göre belirlenmelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz tüm risk gruplarında başlangıç tedavisi olmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: