Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta asendan aortanın 51 mm olması nedeniyle aort diseksiyonu riski altındadır. 4 hafta aralıklarla TTE tekrarlanmalıdır. Aort çapında hızlı bir artış görülmesi durumunda fetüs canlılık kazanmadan aort cerrahisi (fetüs intrauterin iken) düşünülmelidir. Yakın TA takibi yapılmalıdır. Doğum sezaryan ile olmalı ve kalp damar cerrahisi ile yenidoğan ünitesinin olduğu bir merkezde yapılmalıdır. PHT veya Eisenmenger sendromu gelişmediği sürece ASD gebelik için sorun oluşturmayacaktır.

B) Genel öneriler;

Kalıtsal veya kalıtsal olmayan nedenlere bağlı olarak aort anevrizması veya dilatasyonu gelişebilmektedir. Gebeliğin kendisi de gelişen hemodinamik ve hormonal değişikliklere bağlı olarak aort diseksiyonu riskini artırmaktadır. Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos tip 4 veya Smad-3 gen mutasyonu gibi yüksek diseksiyon riski taşıyan olgularda asendan aort ≥45 mm, diğer hastalarda ise asendan aort ≥50 mm olduğunda gebelik öncesi profilaktik cerrahi girişim düşünülmelidir. 4 ila 8 hafta aralıklarla transtorasik ekokardiyografi tekrarlanmalı ve post-partum 6.aya kadar devam edilmelidir. Asendan aortanın distal kısmı, arkus aorta veya desendan aort dilatasyonlarında ise MRG (gadolonyum kullanmaksızın) yapılmalıdır. Aort çapında hızlı ilerleme gösteren hastalarda, eğer fetüs canlılık kazanmamışsa erken dönemde cerrahi tamir (fetüs intrauterin iken) düşünülmelidir. Fetusun canlılık kazandığı olgularda ise sezaryen ile doğumu, aort cerrahisi takip etmelidir. Asendan aortun 40 mm altında olduğu olgularda vajinal doğum mümkünken, ≥45 mm olgularda sezaryen ile doğum tercih edilmelidir. 40-45 mm aralığındaki olgularda ise doğum şekline hastanın durumuna göre karar verilmelidir. Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran tüm gebelerde aort diseksiyonu akla getirilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Eğer biküspit aort kapak olsaydı gebelik ve artmış diseksiyon riski nedeniyle girişim endikasyonu doğacaktı (>50 mm). Bununla birlikte gebeliğin kendisi artmış diseksiyon riskiyle ilişkilidir ve böyle bir hastanın yakın takibi gerektirir. Normal vajinal doğum sırasında valsalva manevrası nedeniyle diseksiyon riski artacağı için doğum sezaryan ile gerçekleştirilmelidir. Kan basıncı kontrolü de hem gebelik hem de doğum sırasında çok önemlidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: