Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Dr. Özge Çetinarslan
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

PAGE sendromu epizodik dopamin salınımı olarak da bilinmekte olup hipertansif ataklar ile hastanın psikolojik durumu arasında bağlantı olduğu düşünülmektedir. Anksiyete ve stres ile HT arasındaki ilişki nedeniyle hastaya psikolojik destek ve antidepresan kullanımı önerilmektedir. Bunu yanında alfa ve beta blokerler gereklilik halinde hipertansiyon için kullanılabilir.

B) Genel öneriler;

PAGE sendromu, psödofeokromositoma ismiyle de bilinmekte olup katekolamin seviyelerinde artış olmaması ile karakterizedir. Siyah popülasyonda, beyazlara göre daha sık görülür. Feokromositoma için tetkik edilen 300 hastada 1 rastlandığı ortaya konmuştur. Feokromositomayı taklit eden ataklarda hasta daha pletorik olup, bulantı, epigastrik rahatsızlık ve poliüri ile ilişkili olabilir. Norepinefrin ve epinefrin seviyeleri artmamışken, dopamin düzeyleri artmıştır. HT atakları ile emosyonel durum arasında bağlantı olduğu başlangıçtan beri vurgulanmaktadır. Hastaların %40’ında panik bozukluk kriterlerinin sağlandığını gösteren seriler mevcuttur. Anksiyete ve HT ilişkisi hasta tarafından reddedilse bile bu bağlantıdan şüphe edilmelidir. Multidisipliner bir yaklaşım önerilmekte olup, psikolojik destek ve antidepresyon ile sonuç alınabilir. HT durumunda alfa ve beta bloker kombine edilebilir.

Yardımcı Editör Notu:

Psödofeokromositoma tanısı koymak için öncelikle feokromositoma tanısının dışlanması şart olduğundan hastaların kan ve idrar analizi ile metabolitlerin değerlendirilmesi ek olarak paraganglionların anatomik yerleşim bölgelerinin MRG ile taranması gereklidir. Feokromositoma dışlandıktan sonra hastanın psikiyatri ile konsültasyonu sağlanarak anksiyete ataklarının engellenmesi, atakların engellenememesi durumunda ise alfa ve beta blokerler ile tedavisinin sağlanması gereklidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: