Editör: Prof. Dr. Mehmet Özkan
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;

Abdominal aort anevrizması (AAA) boyutu 47 mm ye ulaşması nedeniyle hasta yıllık ultrasonografi kontrolüne alınmalıdır. Anevrizma boyutu 55 mm ulaştığı zaman eğer anatomik olarak uygunsa endovasküler onarım (EVAR) öncelikli girişim seçeneği olmalıdır. Bununla beraber ACE inhibitörü ve statin hastanın medikal tedavisine eklenebilir. Sigara kullanımı varsa bırakılması önerilmelidir. Yakın kan basıncı kontrolü yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

AAA ölümcül bir komplikasyon olan rüptür ile sonuçlanabileceğinden tanının erken dönemde konulması ve tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır. Çoğu olguda tanı rastlantısal olarak konulmakla beraber 65 yaş üstü tüm erkekler ve sigara içiciliği ve AAA açısından aile öyküsü olan kadınlara tarama önerilmektedir. Erkek cinsiyet, ileri yaş, kardiyovasküler hastalık öyküsü, hipertansiyon ve sigara içiciliği bilinen risk faktörleridir. AAA nın yıllık ortalama ilerleme hızı 1-6 mmdir.

AAA boyutu ;

  • 25-29 mm olgularında 4 yıl sonra
  • 30-39 mm olgularında her 3 yılda 1,
  • 40-44 mm olgularında her 2 yılda 1,
  • >45 mm olgularında yıllık ultrasonografi ile kontrol önerilmektedir.

55 mm ulaşan veya anevrizma boyutunda >10mm/yıl saptanan olgularda rüptür riski nedeniyle girişim önerilmektedir. EVAR eğer anatomik olarak uygunsa açık cerrahiye tercih edilmelidir. Aortik komplikasyon riskini azaltmak için medikal tedavide mevcut risk faktörleri azaltılır (sigaranın bırakılması, kan basıncı kontrolü, ACE inhibitörü ve statin).

Yardımcı Editör Notu:

Abdominal aort anevrizmalarının temel nedeni aterosklerozdur. Bu hastalarda başta sigaranın kesilmesi ve orta yoğunlukta egzersiz programı, plak progresyonu azaltmaktadır. Yüksek yoğunluklu izometrik egzersizlerden kaçınılmalıdır. Medikal tedavi BB, RAAS inhibitörleri ve statinleri içermelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur