Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Uz.Dr. Nijat Bakhsaliyev
Cevap: Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Gebelik sırasında plazma hacmi ve kardiyak outputta artış, sistemik vasküler dirençte azalma ve hiperkoagülabilite gibi fizyolojik değişiklikler olmaktadır. Her ne kadar HKMP’li kadınlar komplike olmayan gebelik geçirseler de özellikle LVOT darlığı olan veya şiddetli diyastolik disfonksiyonu olan hastalarda bu değişimler anne ve fetüs mortalitesini arttırmaktadır. Asemptomatik HKMP tanısı olan gebede şiddetli LVOT tıkanıklığı veya şiddetli diyastolik disfonksiyon yoksa, FK normalse, obstetrik patoloji yoksa ve OAK almıyorsa spontan vajinal doğuma izin verilir. Anestezi çeşidi olarak epidural ya da spinal anestezi yavaş ve dikkatlice uygulanmalıdır. Spinal anesteziye bağlı hipotansiyondan kaçınılmalıdır. Ayrıca i.v sıvı tedavisi yapılmalı ve oksitosin yavaş ve dikkatlice verilmelidir.

B) Genel Öneriler;

HKMP’li çoğu kadın gebeliği iyi tolere eder. Doğumdan önce EKO ile LV fonksiyonu, MY derecesi ve LVOT gradienti değerlendirilmelidir. Ayrıca efor testi (tercihen gebelik öncesi veya asemptomatik gebelerde, submaksimal) FK, kalp hızı yanıtı ve aritmi varlığının değerlendirilmesi açısından önemli bir tanı aracıdır. Düşük riskli olgular vajinal yolla normal spontan doğum yapabilir. Tüm durumlarda, komplikasyonlar oluşabildiğinden 2.trimester sonunda multidisipliner takım tarafından doğum yöntemi planlanmalıdır. Sezeryan endikasyonları; obstetrik nedenler, şiddetli LVOT darlığı, şiddetli KY ve OAK alan gebelerdir. LVOT darlığı derecesi bölgesel anestezinin yapılıp yapılamayacağını belirleyecektir. Epidural ve spinal anestezi sistemik vazodilatasyon ve hipotansiyona neden olduğundan şiddetli LVOT tıkanıklığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tek şut spinal anesteziden kaçınılmalıdır. İ.V sıvılar dikkatle verilmeli, diyastolik işlev bozukluğunda yeterince tolere edilmediği için sıvı yüklemesinden kaçınılmalıdır. Sintosinon ve oksitosin hipotansiyon, kalp ritim düzensizlikleri ve taşikardiye neden olabildiğinden yalnızca yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Asemptomatik HKMP hastalarında normal vajinal yoldan doğum önerilmektedir. Semptomatik hastalarda ise daha çok sezeryan önerilir. Gebelik öncesi başlanan BB gebelik boyunca da devam edilmelidir (fetal bradikardi, gelişme geriliği yakından takip edilerek). Gebelik öncesi kullanmayanlarda ise BB semptom varlığında başlanır.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: