Editör: Prof. Dr. Giray Kabakçı
Soru: Dr. Ebru Serin
Cevap: Uz. Dr. Lale Dinç Asarcıklı
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastamızda anterior ME geçirme öyküsü ve LV segmenter duvar akinezisi olması LV apikal trombüsü için risk yaratmaktadır. Anti-agregan, antikoagülan tedavi seçiminde anteriyor ME için yapılan tedavi yaklaşımının ve kullanılan antiplatelet rejimin süresinin bilinmesi hastanın kanama riskinin belirlenmesi için önem arz etmektedir. Mural trombüs olmadan SEK varlığı antikoagülan tedavi eklemek için kuvvetli endikasyon sağlamamakla birlikte, AHA 2013 STEMI ye yaklaşım kılavuzu Sınıf 2b öneri ile anteriyor MI geçiren ve apikal diskinezisi olan hastalara OAK önermektedir.

B) Genel öneriler;

ME olgularında LV trombüs %7-46 sıklığında, özellikle de akut anteriyor ve apikal ME sonrasında gözlenir. Uzamış iskemi inflamatuvar değişiklilerle subendokardiyal doku hasarına yol açar. LV içinde trombüs gelişmesi için enfarktın tedavi şeklinden ziyade geniş enfarkt alanı, ciddi apikal asinerji, LV anevrizması ve anteriyor ME varlığı önemli ölçüde risk teşkil eder. LV trombüs insidansı EF  ≤%40 olan hastalarda daha yüksektir. AHA 2013 STEMI ye yaklaşım kılavuzu Sınıf 2b öneri ile anteriyor ve apikal diskinezisi olan STEMI vakalarına OAK önermektedir. Ancak İATT kullanımı söz konusu olduğundan hedef INR 2.0-2.5 olması önerilir (üçlü tedavi altında). Hastanın kanama riski ile emboli riski beraber değerlendirilerek tedavi rejimi belirlenir. OAK süresi LV trombüsü olan ya da riski taşıyan hastalarda 3-6 ay süre önerilip 3 ayın sonunda tekrarlayan görüntüleme yöntemi ile trombüs varılığı kontrol edilirken İATT süresi stent varlığına ve tipine göre belirlenir.

Yardımcı Editör Notu:

SEK varlığının artmış trombüs ve emboli sıklığıyla ilişkisi çelişkilidir. Anteriyor ME sonrası LV apikal akinezi-anevrizma varlığı tek başına OAK endikasyonu yaratmamaktadır. Akinetik veya anevrizmatik bölgede trombüs varlığında 6 ay süre ile OAK verilmesi ve trombüsün ekokardiyografik takibi önerilir. 6 ay sonunda trombüs rezolüsyonu sağlanamazsa OAK tedavi uzatılır.

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur