Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Doç.Dr.Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler:

EKG’de SVT saptanan hastada öneriler aşağıdaki gibi olmalıdır:

  1. Hastanın kalp hızının ve tansiyonunun monitorizasyonu
  2. Taşikardiyi sonlandırmak için öncelikli olarak vagal manevraların denenmesi (karotis masajı uygulanması ve hastanın öksürtülmesi, ıkındırılması)
  3. Sonuç alınamazsa ve hastada bronşiyal astım öyküsü yoksa 5 mg adenozin iv hızlı şekilde verilmeli, taşikardi sonlanmadığı takdirde 5 mg doz tekrarlanmalı, sonuç alınamazsa doz 10 mg a çıkartılmalı
  4. Adenozin hassasiyeti olan veya adenozin bulunamayan durumlarda iv metoprolol, diltiazem veya digoksinle hız kontrolü sağlanabilir
  5. Hasta, taburcu edilirken taşikardiyi tetikleyebilecek etkenlerden uzak durması tembih edilmelidir (çay, kahve tüketimi azaltılmalı, alkol ve sigaradan uzak durmak)
  6. Sonraki takip ve tedavisi açısından kardiyoloji polikliniğine yönlendirilmelidir

B) Genel öneriler:

SVT genellikle iyi tolere edilir ve hayatı tehdit etmez. %60 oranda kadınlarda görülür. Kateter ablasyonu güncel tedavi yöntemidir. Adenozin, BB ve KKB akut atağın sonlandırılmasında başarıyla kullanılır. Atakların önlenmesinde BB, nondihidropirin KKB ve digoksin etkilidir. Gebelik döneminde kullanılan ilaçların fetüs üzerine olumsuz etki oluşturma potansiyeli mevcuttur. Atakların önlenmesinde yukarıda belirtilen ilaçların hepsi FDA tarafından grup C olarak belirlenmiştir.  Labetolol ve diğer BB gebelerde kullanımı erken doğum, düşük doğum ağırlıklı doğumla ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Gebelik öncesi SVT vakalarının kateter ablasyonu ile tedavi edilmesi en uygun yaklaşımdır Gebelik döneminde taşikardi atakları olursa öncelikli olarak vagal manevralarla taşikardi sonlandırılmaya çalışılmalı, sonuç alınamazsa İV adenozin denenmelidir. Bunun dışında beta bloker ve digoksin de taşikardi ataklarının sonlandırılmasında ve önlenmesinde faydalıdır.

Yardımcı Editör Notu :

Bu hastada öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir. SVT ataklarında adenozin kullanılabilir, eğer ataklar sık yaşamaktaysa, ilk trimesterdan sonra olası riskler anlatılarak beta bloker tedavisi devam edilebilir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok