Editör: Prof.Dr.Mehmet Özkan
Soru: Uz. Dr. Fatma Nihan Turan Çağlar
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

İleri yaşta karotis endarterektomi (KEA) planlanan hastada, geçirilmiş SVO öyküsü son 6 ay içerisinde olduğu kabul edilirse girişim türü semptomatik KEA grubuna girer. Semptomatik KEA işlemi orta riskli girişim olup, 30-günlük kardiyovasküler ölüm ve ME riski %1-5 arasındadır. Hastanın fonksiyonel kapasitesinin kendi işlerini yapabildiği, bulaşık yıkayabildiği, ütü yapabildiği göz önünde bulundurularak 4 MET’in altında olmadığı düşünülebilir. Mevcut klinik risk faktörleri ve uygulanacak işlem göz önüne alındığında hastaya BB tedavi ile beraber statin tedavisinin başlanılması uygun olacaktır. Tansiyon değerleri açısından evre 1 HT olan hastada mevcut tedavinin devam edilip yakın TA takibi yapılması önerilebilir.

B) Genel öneriler;

Kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi açısından EKG ve TTE bu tip hastalarda önemlidir. Son dönemde güncel kılavuzlar, perioperatif dönemde farmakolojik tedavi olarak; önceden beri BB kullanan veya öncesinde miyokart iskemisi olan hastalar ile yüksek riskli cerrahi adayı ve ≥2 klinik risk faktörü olan hastalar için BB tedavisini önermektedir. BB tedaviye ideal olarak cerrahiden 1 gün öncesinden daha erken bir dönemde (mümkünse en az 1 hafta ve hatta 30 gün kadar önce) ve düşük bir dozda başlanıp dozu kalp hızına göre titre edilmelidir. Ayrıca vasküler cerrahi uygulanacak hastalara cerrahi müdahaleden en az 2 hafta önce başlanılması ve cerrahi sonrası en az 1 ay devam edilmesi önerilmektedir.

Yardımcı Editör Notu:

İleri yaş ve geçirilmiş SVO gibi risk faktörleri olan bir hastanın karotis arterine yapılacak cerrahi müdahale ciddi bir akut SVO riski taşımaktadır. Öncelikle hastanın karotis arter stentleme girişimi açısından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Peri-post operatif inme riskini azaltmak için hastanın tromboembolik-hemorajik riski karşılaştırılarak antiplatelet-antikoagülan tedavisine perioperatif dönem boyunca mümkün olduğunca devam edilmesi önerilmeli veya ilacın kesileceği dönem mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Operasyon öncesi 81-325 mg aspirin şartlar uygun ise başlanmalıdır. Ayrıca unutulmaması gereken önemli bir nokta, endarterektomi planlanan bir hastada kontralateral karotis arter oklüzyonu mevcudiyeti perioperatif olumsuz olaylar açısından önemli bir belirleyicidir

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur