Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

Geri dönüşümlü olası sebepler dışlanmıştır. Son kılavuzlar, sistolik KB >160 mm Hg olan ileri yaş hastalarda antihipertansif tedavinin yararını ortaya koymuştur. Bununla beraber, 80 yaş üzeri ve sistolik KB >140 mm Hg olan hastalarda hedef kan basıncı değerinin <140 mm Hg olması düşünülebilir. Mevcut bilgiler ışığında, hastaya öncelikli tercih diüretik veya KKB olmak üzere antihipertansif tedavi başlanması önerilebilir. Fenalık hissi ve başında ağırlık semptomlarının olası kardiyak ve non-kardiyak diğer sebeplerinin de dışlanması önerilir.

B) Genel öneriler;

Son yıllarda yapılan çalışma ve meta -analiz sonuçlarına göre ve ESC  arteryel hipertansiyonun yönetimi kılavuzu ışığında bakıldığında ;

  • Sistolik KB ≥160 mmHg olan ileri yaş hastalarda hedef kan basıncının 140-150 mm Hg aralığına indirilmesi sınıf 1A endikasyonla önerilir.
  • 80 yaş altı ve sistolik KB ≥140 mmHg olan tolere edebilen hastalarda antihipertansif tedavi ile hedef kan basıncı değerinin <140 mmHg altına indirilmesi sınıf 2b endikasyonla düşünülebilir.
  • Tüm antihipertansif tedavi rejimleri ileri yaş hastalarda kullanılabilirken izole sistolik hipertansiyonda diüretik ve KKB öncelikli tercih olarak kullanılabilir.

Bununla beraber, yeni başlangıçlı hipertansif olgularda kardiyak ve non-kardiyak nedenler araştırılmalıdır. Antihipertansif tedavi başlanan ileri yaş hastalar hipotansiyon açısından yakın takip edilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Hastanın sözü edilen tansiyon aralığı yaşı itibariyle tedavi başlanması açısından gri alan denilebilecek, halihazırda birbirinden farklı sonuçları açıklanmış bir çok çalışmanın araştırma konusudur. Ambulatuvar kan basıncı ölçüm sonuçlarıyla beraber hastanın düşkünlüğüne göre hasta bazında karar vermek doğru olacaktır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: