Editör: Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Dr. Mert Palabıyık
Cevap: Uz. Dr. Muhammed Keskin
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu hastada immobilite devam ettiği sürece nüks ihtimali de yüksek olduğundan cerrahi erken aşamada düşünülmelidir. Hemodinamisi stabil ve emboli yükü düşük olan hasta için şu aşamada trombolitik tedavi ihtiyacı yoktur. Hasta için uygulanan antikoagülan dozu düşük gibi gözükmektedir. Antikoagülasyon dozu kilo ve GFR’ye gore yeniden ayarlanmalıdır. Postoperatif dönemde de antikoagülasyona devam edilmelidir.

B) Genel öneriler;

PTE hastalarında risk sınıflaması önemlidir. Bu risk sınıflamasına örnek olarak PESI skoru verilebilir. Basitleştirilmiş PESI skoru da hızlı bir risk sınıflaması sağlayabilir. Embolisi segmental seviyede ve hemodinamisi stabil olan hasta için operasyona kadar parenteral antikoagülasyona PTE tedavi dozundan devam edilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Femur başında kırığı olan bir hastada cerrahi mümkün olan kısa zamanda yapılmalıdır. Operasyona kadar olan sürede DVT profilaksisi için 30 mg subkütan DMAH 12 saat arayla yapılmalıdır. Fondaparinuks ise DVT profilaksisi için daha da etkindir. Ancak yarı-ömrünün enoksaparine göre daha uzun olması (18 saat) operasyon bekleyen hastalarda kullanımını zorlaştırmaktadır. Cerrahi bekleme süresi uzayan hastalarda profilaktik antikoagülasyona rağmen tromboembolik olay gelişme riskinin arttığını görmekteyiz. Operasyon için bekleyen bir hastada PTE geliştiyse bundan sonraki tedavi planlaması ve operasyonun zamanlaması ise vakadan vakaya farklılık gösterir ve cerrahi ekibiyle birlikte karar verilmelidir. Bu hastada trombolitik endikasyonu gözükmemekte ve başlangıç tedavisi olarak hastanın özelliklerine göre DMAH, fondaparinuks ve fraksiyone olmayan heparin tercih edilebilmektedir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur