Editör: Prof. Dr. Sinan Aydoğdu
Soru : Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Kalp dışı cerrahi işlemlerin ardından gelişen kalp komplikasyonları, spesifik risk faktörleri, cerrahinin türü ve cerrahinin yapıldığı koşullar ile ilişkilidir. Kalp riski açısından, cerrahi girişimler, <%1, %1-5 ve >%5 tahmini 30 günlük kardiyak olay oranları ile sırasıyla düşük risk, orta risk ve yüksek risk olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Katarakt operasyonu güncel kılavuzlara göre düşük riskli ve ertelenebilir operasyon grubunda yer almaktadır. Yani acil cerrahi girişim gerektirmemektedir. Hastanın operasyonunun elektif olarak yapılması planlanmalıdır. AKS sonrası stent implantasyonu yapılmış hastalarda İATT tedavi 1 yıla kadar kullanılmalıdır. Dolayısıyla operasyonun güncel kılavuzların önerdiği İATT tedavi bitişinden (> 1 yıl) sonraya ertelenmesi mantıklı yaklaşım olacaktır. İlgili hasta örneğinde 4 ay önce AKS nedeniyle koroner arterine stent takılmış olup yapılacak cerrahi işlem ertelenebilir cerrahi olduğundan katarakt operasyonu 1 yıldan sonraya bırakılmalıdır. Ayrıca 1 yıldan sonra operasyon yapıldığında  pre-operatif ve post-operatif dönemde aspirin tedavisine kesilmeden devam edilmelidir. Ayrıca pre-operatif ve post-operatif dönemde BB, ACE-inhibitörü/ARB, statin alıyorsa bu tedavilere devam edilmelidir.

B) Genel Öneriler;
Elektif kalp dışı cerrahiye uygulanacak ve İATT tedavi alan hastaların yönetimi cerrahi işlemin aciliyeti ve kişinin trombotik kanama riskine bağlıdır. Çoğu cerrahi işlem en az tek başına aspirin olmak üzere İATT tedavi alan hastalarda güvenle uygulanabilmektedir. Aslında en iyi strateji seçimi hastanın kanama-tromboz risklerine göre kalp takımı tarafından yapılmalıdır. Öncelikle yapılacak cerrahi işlemin aciliyetine bakılmalı ve eğer ertelenebilir cerrahi ise stentin yeniden endotelize olması için gerekli zaman beklenmelidir. Bu süre stabil KAH’ da BMS için en az 1 ay, yeni nesil DES için en az 3 ay  iken AKS sonrası ise 1 yıldır. Sonrasında ise kanamalı bir cerrahi değil ve hastanın kanama riski düşükse aspirin kesinlikle pre-operatif ve post-operatif dönemde devam edilmelidir. Ayrıca pre-operatif ve post-operatif dönemde akut koroner sendrom sonrası sekonder korumada kullandıkları ilaçlar olan BB ve ACE-inhibitörü/ARB tedavilerine kesilmeden devam edilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Hastamız kalp nedenli ölüm ve ME açısından 30 günlük olay riski <%1 (düşük riskli) olan katarakt operasyonuna gidecektir. AKS nedeniyle İATT revaskülarizasyon işleminden bağımsız olarak 1 yıl kullanılmalıdır. Bu nedenle elektif cerrahi girişim 1 yıl sonrasına ertelenmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Bu vakada katarakt düşük riskli bir cerrahi olması nedeniyle 1 yıl sonraya ertelenmelidir. Genel önerilerde kanama riski düşük cerrahilerde eğer cerrahinin ertelenme imkanı yoksa işlemin İATT altında yapılabileceği tekli ajana geçilmesinin önerilmeyeceği vurgulanmalıdır.