Editör: Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Soru: Dr. Anıl Tanki
Cevap: Uz. Dr. Ömer Gedikli
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler;
Acil şartlarda cerrahi planlanan hasta kardiyak açıdan yüksek riskli olarak değerlendirilmelidir. Hastanın hemodinamik durumuna göre pozitif inotropik destek ihtiyacı değerlendirilmeli ve medikal tedavisi düzenlenmelidir. Hastaya mutlaka CVP monitorizasyonu ile sıvı tedavisi ve gerekirse eritrosit replasmanı yapılmalıdır. Hastamızın CHADS2-VASC skoru 3 olarak hesaplanmış ve antikoagulan tedavi olarak vitamin K antagonisti (VKA) aldığı düşünülerek değerlendirme yapıldığında acil olarak INR nin 1.5 altına düşürülmesi uygun olarak gözükmektedir. VKA tedavisi alan ve cerrahi girişim için antikoagülan etkinin geriye döndürülmesi gerekli görülen hastalarda, düşük doz IV veya oral K vitamini (2,5-5,0 mg) önerilir. Vitamin K’nın INR üzerine olan etkisi ilk 6-12 saat sonra ortaya çıkar. VKA’ların antikoagülan etkilerinin daha hızlı geriye döndürülmesi için, taze donmuş plazma veya bir protrombin konsantresinin düşük doz IV veya oral K vitaminine ilave edilmesi önerilmektedir. Cerrahiyi geciktirmemek için ve ülkemiz şartlarında erişimin kolay olmasından dolayı taze donmuş plazma verilmesi uygun gözükmektedir. Post-operatif kanama kontrolü sağlandıktan sonra 12 ila 24 saat aralığında doz ayarlaması ile IV veya subkütan anfraksiyone heparin (UFH) veya terapötik dozda düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) verilebilir.

B) Genel öneriler;
INR <1.5 ise, cerrahi güvenli bir şekilde yapılabilir; bununla birlikte, yüksek trombo-embolizm riski olan antikoagülan alan hastalarda- örneğin
• CHA2DS2-VASc skoru >4 olan AF hastaları ya da • Mekanik protez kapak, yeni implante edilmiş biyolojik protezler ya da
• Mitral kapak onarımı (3 ay içinde) ya da
• Yakın zamanlı venöz tromboembolizm öyküsü olan (3 ay içinde) ya daTrombofilisi olan hastalarda,VKA’ların bırakılması tehlikelidir ve bu hastalara IV veya subkütan anfraksiyone heparin (UFH) veya terapötik dozda düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) ile birlikte köprü tedavisi verilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Acil cerrahilerde kardiyoloji konsültasyonu, cerrahiyi geciktirmeye değil ortaya çıkacak kardiyak komplikasyonların azaltılmasına yönelik olmalıdır. Bundan dolayı ilave testler hayati önemi olmadıkça istenmemeli komplikasyonların azaltılmasına yönelik öneriler verilmelidir. Büyük operasyonlarda INR değerinin <1.5, küçük operasyonlarda <1.8 güvenli yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu hastada KY bulguları, anjina ve hayatı tehdit eden aritmiler yoksa operasyon tromboproflaksi yapılarak kardiyak açıdan düşük riskle yapılabilir. Sol ventrikül EF düşük olduğu için hidrasyon dikkatli bir şekilde, sıvı dengesi dikkate alınarak yapılmalıdır. Hemoglobin düzeyinin akut olarak ve belirgin düşmesi durumunda olası iskemiyi önlemek amacıyla transfüzyon yapılabilir.


Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur